Други методи за закръгляне

В случай, че искаме винаги да закръгляме надолу можем вместо Math.Round(…) да използваме друг метод - Math.Floor(…), който винаги закръгля надолу, но също така винаги закръгля до цяло число. Например, ако имаме числото 5.99 и използваме Math.Floor(5.99), ще получим числото 5.

Можем и да направим точно обратното - винаги да закръгляме нагоре, използвайки метода Math.Ceiling(…). Отново, ако имаме число примерно 5.11 и използваме Math.Ceiling(5.11), ще получим 6. Ето и няколко примера:

var numberToFloor = 5.99;
Console.WriteLine(Math.Floor(numberToFloor));
// Tова ще отпечата на конзолата 5

var numberToCeiling = 5.11;
Console.WriteLine(Math.Ceiling(numberToCiling));
// Tова ще отпечата на конзолата 6

results matching ""

    No results matching ""