Вкарване на променливи в стринг (string)

var text = "some text";
Console.WriteLine("{0}", text);
// Tова ще отпечата на конзолата "some text"

В случая използваме placeholder - {x}, където x е число (по-голямо или равно на 0), отговарящо на позицията, на която трябва да поставим променливата. Следователно, ако подаваме две променливи ще имаме един placeholder, който ще е {0} и той ще съдържа стойността на първата променлива и още един - {1}, който ще съдържа стойността на втората променлива. Примерно:

var text = "some text";
var number = 5;
Console.WriteLine("{0} {1} {0}", text, number);
// Tова ще отпечата "some text 5 some text"

В този пример забелязваме, че можем да подаваме не само текстови променливи. Също така можем да използваме дадена променлива няколко пъти и за целта в placeholder-а слагаме числото, което отговаря на позицията на променливата. В случая на нулева позиция стои променливата text, а на първа позиция е променливата number. Номерацията е объркваща отначало, но трябва да запомните, че в програмирането броенето започва от 0.

results matching ""

    No results matching ""