Именуване на елементите на кода

В тази секция ще се фокусираме върху общоприетите конвенции за именуване на проекти, файлове и променливи, наложени от Microsoft.

results matching ""

    No results matching ""