Стартиране на програмата в режим на дебъгване

За да стартираме програмата в режим на дебъгване, избираме [Debug] -> [Start Debugging] или натискаме [F5]:

След стартиране на програмата виждаме, че тя спира изпълнението си на ред 11, където сложихме стопера (breakpoint). Кодът на текущия ред се оцветява с жълт цвят и можем да го изпълняваме постъпково. За да преминем на следващ ред използваме клавиш [F10]. Забелязваме, че кодът на текущия ред все още не е изпълнен. Изпълнява се, когато преминем на следващия ред:

Debugger

От прозореца Locals можем да наблюдаваме промените по локалните променливи. За да отворите прозореца изберете [Debug] -> [Windows] -> [Locals].

Debugger

results matching ""

    No results matching ""