Дебъгване във Visual Studio

Visual Studio ни предоставя вграден дебъгер (debugger), чрез който можем да поставяме точки на прекъсване (или breakpoints), на избрани от нас места. При среща на стопер (breakpoint), програмата спира изпълнението си и позволява постъпково изпълнение на останалите редове. Дебъгването ни дава възможност да вникнем в детайлите на програмата и да видим къде точно възникват грешките и каква е причината за това.

За да демонстрираме работа с дебъгера ще използваме следната програма:

static void Main(string[] args)
{
  for (int i = 0; i < 100; i++)
  {
    Console.WriteLine(i);
  }
}

Ще сложим стопер (breakpoint) на функцията Console.WriteLine(…). За целта трябва да преместим курсора на реда, който печата на конзолата, и да натиснем [F9]. Появява се стопер, където програмата ще спре изпълнението си:

results matching ""

  No results matching ""