Проучване на съществуващите шаблони за езика C

В отворилия се прозорец трябва да изберем Language -> CSharp, а от секцията Locations -> Visual C#. Там се намират всички съществуващи шаблони за езика C#:

Избираме някой snippet, например cw, вземаме пътя до неговия файл и го отваряме с редактора на Visual Studio:

Виждаме доста непознати неща, но няма страшно, по-нататък ще се запознаем и с тях.

results matching ""

    No results matching ""