Бързи клавиши във Visual Studio

За ваше удобство има бързи клавиши във Visual Studio, за които ще обясним по-късно в настоящата глава, но засега ни интересуват 2 конкретни комбинации. Едната комбинация е за форматиране на кода в целия документ, а другата комбинация - за форматиране на част от кода. Ако искаме да форматираме целия код, то трябва да натиснем [CTRL + K + D]. В случай, че искаме да форматираме само част от кода, то ние трябва да маркираме с мишката частта, която искаме да форматираме, и да натиснем [CTRL + K + F].

Нека използваме грешния пример от преди малко:

for(int i=0;i<5;i++){
Console.WriteLine(i);
}

Ако натиснем [CTRL + K + D], което е нашата комбинация за форматиране на целия документ, ще получим код, форматиран според общоприетите конвенции за C#, който ще изглежда по следния начин:

for (int i = 0; i < 5; i++)
{
    Console.WriteLine(i);
}

Тази комбинация може да ни помогне, ако попаднем на лошо форматиран код.

results matching ""

    No results matching ""