Прости методи

Простите методи отговарят за изпълнението на дадено действие, което спомага за решаване на определен проблем. Такива действия могат да бъдат разпечатване на даден низ на конзолата, извършване на някаква проверка, изпълнение на цикъл и други.

Нека разгледаме следния пример за прост метод:

Този метод има задачата да отпечата заглавие, което представлява поредица от символа -. Поради тази причина името му е PrintHeader. Кръглите скоби ( и ) винаги следват името, независимо как сме именували метода. По-късно ще разгледаме как трябва да именуваме методите, с които работим, а за момента ще отбележим само, че е важно името му да описва действието, което той извършва.

Тялото на метода съдържа програмния код, който се намира между къдравите скоби { и }. Тези скоби винаги следват декларацията му и между тях поставяме кода, който решава проблема, описан от името на метода.

results matching ""

    No results matching ""