Извикване на методи

Извикването на метод представлява стартирането на изпълнението на кода, който се намира в тялото на метода. Това става като изпишем името му, последвано от кръглите скоби () и знака ; за край на реда. Ако методът ни изисква входни данни, то те се подават в скобите (), като последователността на фактическите параметри трябва да съвпада с последователността на подадените при декларирането на метода. Ето един пример:

Даден метод може да бъде извикан от няколко места в нашата програма. Единият начин е да бъде извикан от главния метод.

Метод може да бъде извикан и от тялото на друг метод, който не е главния метод на програмата ни.

Съществува вариант методът да бъде извикан от собственото си тяло. Това се нарича рекурсия и можете да намерите повече информация за нея в Wikipedia или да потърсите сами в Интернет.

Важно е да знаем, че ако един метод е деклариран в даден клас, то той може да бъде извикван преди реда, на който е деклариран.

results matching ""

    No results matching ""