Оператор return

За да получим резултат от метода, на помощ идва операторът return. Той трябва да бъде използван в тялото на метода и указва на програмата да спре изпълнението му и да върне на извиквача на метода определена стойност, която се определя от израза след въпросния оператор return.

В примера по-долу имаме метод, който чете две имена от конзолата, съединява ги и ги връща като резултат. Връщаната стойност е от тип string:

Операторът return може да бъде използван и във void методи. Тогава самият метод ще спре изпълнението си, без да връща никаква стойност, а след него не трябва да има израз, който да бъде върнат. В този случай употребата на return е единствено за излизане от метода.

Има случаи, в които return може да бъде извикван от няколко места в метода, но само ако има определени входни условия.

results matching ""

    No results matching ""