Методи с параметри

Много често в практиката, за да бъде решен даден проблем, методът, с чиято помощ постигаме това, се нуждае от допълнителна информация, която зависи от задачата му. Именно тази информация представляват параметрите на метода и неговото поведение зависи от тях.

results matching ""

    No results matching ""