Сигнатура на метода

В програмирането начинът, по който се идентифицира един метод, е чрез двойката елементи от декларацията му – име на метода и списък от неговите параметри. Тези два елемента определят неговата спецификация, т. нар. сигнатура на метода.

В този пример сигнатурата на метода е неговото име (Print), както и неговият параметър (string text).

Ако в програмата ни има методи с еднакви имена, но с различни сигнатури, то казваме, че имаме варианти на методи (method overloading).

results matching ""

    No results matching ""