Прочитане на входните данни и използване на методите

Последната стъпка е да прочетем входните данни, да използваме подходящи променливи и да извикаме метода GetMax() от тялото на метода Main().

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/594#6.

results matching ""

    No results matching ""