Именуване на параметрите на методите

При именуването на параметрите на метода важат почти същите правила, както и при самите методи. Разликите тук са, че за имената на параметрите е добре да използваме съществително име или двойка от прилагателно и съществително име, както и че при именуване на параметрите се спазва lowerCamelCase конвенцията, т.е. всички думи без първата започват с главна буква. Трябва да отбележим, че е добра практика името на параметъра да указва каква е мерната единица, която се използва при работа с него.

Няколко примера за коректно именуване на параметри на методи:

 • firstName
 • report
 • speedKmH
 • usersList
 • fontSizeInPixels
 • font

Няколко примера за некоректно именуване на параметри:

 • p
 • p1
 • p2
 • populate
 • LastName
 • last_name

results matching ""

  No results matching ""