Упражнения

За да затвърдим работата с методи, ще решим няколко задачи. В тях се изисква да напишете метод с определена функционалност и след това да го извикате като му подадете данни, прочетени от конзолата, точно както е показано в примерния вход и изход.

results matching ""

    No results matching ""