Онлайн среди за разработка

Съществуват и алтернативни среди за разработка онлайн, директно във вашия уеб браузър. Тези среди не са много удобни, но ако нямате друга възможност, може да стартирате обучението си с тях и да си качите Visual Studio по-късно. Ето някои линкове:

  • За езика C# сайтът .NET Fiddle позволява писане на код и изпълнението му онлайн: https://dotnetfiddle.net.
  • За Java можем да използваме следното онлайн Java IDE: https://www.compilejava.net.
  • За JavaScript можем да пишем JS код директно в конзолата на даден браузър с натискане на [F12].

results matching ""

    No results matching ""