Лиценз и разпространение

Книгата се разпространява безплатно в електронен формат под отворен лиценз CC-BY-NC-SA.

Книгата се издава и разпространява на хартия от СофтУни и хартиено копие може да се закупи от рецепцията на СофтУни (вж. https://softuni.bg/contacts).

Сорс кодът на книгата може да се намери в GitHub: https://github.com/SoftUni/Programming-Basics-Book-CSharp-BG.

Международен стандартен номер на книга ISBN: 978-619-00-0635-0.

results matching ""

    No results matching ""