Езикът за програмиране няма значение!

Както вече стана ясно, разликата между езиците за програмиране и по-точно между уменията на програмистите на различните езици и технологии, е в около 10-20% от уменията.

  • Всички програмисти имат около 80-90% еднакви умения, които не зависят от езика! Това са уменията да програмираш и да разработваш софтуер, които са много подобни в различните езици за програмиране и технологии за разработка.
  • Колкото повече езици и технологии владеете, толкова по-бързо ще учите нови и толкова по-малко ще усещате разлика между тях.

Наистина, езикът за програмиране почти няма съществено значение, просто трябва да се научите да програмирате, а това започва с коденето (настоящата книга), продължава в по-сложните концепции от програмирането (като структури от данни, алгоритми, ООП и ФП) и включва усвояването на фундаментални знания и умения за разработката на софтуер, софтуерното инженерство и компютърните науки.

Едва накрая, когато захванете конкретни технологии в даден софтуерен проект, ще ви трябват конкретен език за програмиране, познания за конкретни програмни библиотеки (APIs), работни рамки (frameworks) и софтуерни технологии (front-end UI технологии, back-end технологии, ORM технологии и други). Спокойно, ще ги научите, всички програмисти ги научават, но първо се научават на фундамента: да програмират и то добре.

Настоящата книга използва езика C#, но той не е съществен и може да се замени с Java, JavaScript, Python, PHP, C++, Ruby, Swift, Go, Kotlin или друг език. За овладяване на професията "софтуерен разработчик" е необходимо да се научите да кодите (20%), да се научите да мислите алгоритмично и да решавате проблеми (30%), да имате фундаментални знания по програмиране и компютърни науки (25%) и да владеете конкретен език за програмиране и технологиите около него (25%). Имайте търпение, за година-две всичко това може да се овладее на добро начално ниво, стига да сте сериозни и усърдни.

results matching ""

    No results matching ""