Умение #1 – кодене (20%)

Да се научите да пишете код формира около 20% от минималните умения на програмиста, необходими за започване на работа в софтуерна фирма. Умението да кодиш включва следните компоненти:

  • работа с променливи, проверки, цикли
  • ползване на функции, методи, класове и обекти
  • работа с данни: масиви, списъци, хеш-таблици, стрингове

Умението да кодиш може да се усвои за няколко месеца усилено учене и здраво решаване на практически задачи с писане на код всеки ден. Настоящата книга покрива само първата точка от умението да кодиш: работа с променливи, проверки и цикли. Останалото остава да се научи в последващи обучения, курсове и книги.

Книгата (и курсовете, базирани на нея) дават само началото от едно дълго и сериозно учене, по пътя на професионалното програмиране. Ако не усвоите до съвършенство учебния материал от настоящата книга, няма как да станете програмист. Ще ви липсват фундаментални основи и ще ви става все по-трудно напред. Затова отделете достатъчно внимание на основите на програмирането: решавайте здраво задачи и пишете много код месеци наред, докато се научите да решавате с лекота всички задачи от тази книга. Тогава продължете напред.

Специално обръщаме внимание, че езикът за програмиране няма съществено значение за умението да кодиш. Или можеш да кодиш или не. Ако можеш да кодиш на C#, лесно ще се научиш да кодиш и на Java, и на C++, и на друг език. Затова уменията да кодираш се изучават доста сериозно в началните курсове за софтуерни инженери в СофтУни (вж. учебния план) и с тях стартира всяка книга за програмиране за напълно начинаещи, включително нашата.

results matching ""

    No results matching ""