Програмист се става за най-малко година здраво писане на код

Предупреждаваме ви, че програмист се става с много усилия, с писане на десетки хиляди редове код и с решаване на стотици, дори хиляди практически задачи, и отнема години! Ако някой ви предлага "по-лека програма" и ви обещава да станете програмисти и да започнете работа за 3-4 месеца, значи или ви лъже, или ще ви даде толкова ниско ниво, че няма да ви вземат даже за стажант, дори и да си плащате на фирмата, която си губи времето с вас. Има и изключения, разбира се, например ако не започвате от нулата или ако имате екстремно развито инженерно мислене или ако кандидатствате за много ниска позиция (например техническа поддръжка), но като цяло програмист за по-малко от 1 година здраво учене и писане на код не се става!

results matching ""

    No results matching ""