Пример

Изразът

бива решен по следния начин:

Бони е много красива, но не чак толкова съобразителна, затова тя има нужда от нашата помощ, за да усвои силата на Изразите.

results matching ""

    No results matching ""