Деклариране на флаг

Преди да започнем писането на алгоритъма за решаване на нашия проблем, трябва да декларираме флаг, който да указва дали е намерено решение:

Ако след приключването на нашия алгоритъм, този флаг все още е false, тогава ще принтираме No на конзолата, както е указано в условието.

results matching ""

    No results matching ""