Преброяване на биковете

Каква логика можем да използваме? Най-елементарният начин да проверим колко крави и бикове има в едно число е чрез поредица от if-else проверки. Да, не е най-оптималния начин, но с цел да не използваме знания извън пределите на тази книга, ще изберем този подход.

От какви проверки имаме нужда?

Проверката за бикове е елементарна - проверяваме дали първата цифра от генерираното число е еднаква със същата цифра от секретното число. Премахваме проверените цифри с цел да избегнем повторения на бикове и крави.

Повтаряме действието за втората, третата и четвърта цифра.

results matching ""

    No results matching ""