Създаване на допълнителни променливи

Остават ни последните две стъпки преди да започнем да анализираме колко крави и бикове има в дадено число. Съответно, първата е декларацията на counter променливи във вложените ни цикли, за да броим кравите и биковете за текущото число. Втората стъпка е да направим копия на цифрите на текущото число, което ще анализираме, за да предотвратим проблеми с работата на вложите цикли, ако правим промени по тях.

Вече сме готови да започнем анализирането на генерираните числа.

results matching ""

    No results matching ""