Премахването на повтарящи се букви

След като имаме вече готовия низ, трябва да премахнем всички повтарящи се символи. Ще направим тази операция, като добавяме буквите от ляво надясно в нов низ и всеки път преди да добавим буква ще проверяваме дали вече я има - ако я има ще я пропускаме, а ако я няма ще я добавяме. За начало ще добавим първата буква към началния стринг.

След това ще направим същото и с останалите 4, проверявайки всеки път дали ги има със следното условие и метода .IndexOf(…). Това може да стане с цикъл по fullWord (оставяме това на читателя за упражнение), а може да стане и по мързеливия начин с copy-paste.

Методът .IndexOf(…) връща индекса на конкретния елемент, ако бъде намерен или -1, ако елементът не бъде намерен. Следователно всеки път, когато получим -1, ще означава, че все още нямаме тази буква в новия низ с уникални букви и можем да я добавим, а ако получим стойност различна от -1, ще означава, че вече имаме буквата и няма да я добавяме.

results matching ""

    No results matching ""