Пресмятане на теглото

Пресмятането на теглото е просто обхождане на уникалната дума (word), получена в миналата стъпка, като за всяка буква трябва да вземем теглото ѝ и да я умножим по позицията. За всяка буква в обхождането трябва да пресметнем с каква стойност ще умножим позицията ѝ, например чрез използването на switch конструкция.

След като имаме стойността на дадената буква, следва да я умножим по позицията ѝ. Тъй като индексите в стринга се различават с 1 от реалните позиции, т.е. индекс 0 е позиция 1, индекс 1 е позиция 2 и т.н., ще добавим 1 към индексите.

Всички получени междинни резултати трябва да бъдат добавени към обща сума за всяка една буква от 5-буквената комбинация.

results matching ""

    No results matching ""