Насоки и подсказки

Задачата изглежда доста сложна и затова ще я разбием на по-прости подзадачи.

Обработване на входа

Първата стъпка от решаването на задачата е да прочетем и обработим входа. Входните данни се състоят от 5 цели числа: 3 за редицата на Трибоначи и 2 за числовата спирала.

След като имаме входните данни, трябва да помислим как ще генерираме числата в двете редици.

results matching ""

    No results matching ""