Задача: магазин за цветя

Магазин за цветя предлага 3 вида цветя: хризантеми, рози и лалета. Цените зависят от сезона.

Сезон Хризантеми Рози Лалета
пролет / лято
есен / зима
2.00 лв./бр.
3.75 лв./бр.
4.10 лв./бр.
4.50 лв./бр.
2.50 лв./бр.
4.15 лв./бр.

В празнични дни цените на всички цветя се увеличават с 15%. Предлагат се следните отстъпки:

  • За закупени повече от 7 лалета през пролетта – 5% от цената на целия букет.
  • За закупени 10 или повече рози през зимата – 10% от цената на целия букет.
  • За закупени повече от 20 цветя общо през всички сезони – 20% от цената на целия букет.

Отстъпките се правят по така написания ред и могат да се наслагват! Всички отстъпки важат след оскъпяването за празничен ден!

Цената за аранжиране на букета винаги е 2 лв. Напишете програма, която изчислява цената за един букет.

Входни данни

Входът се чете от конзолата и съдържа точно 5 реда:

  • На първи ред е броят на закупените хризантеми – цяло число в интервала [0 … 200].
  • На втория ред е броят на закупените рози – цяло число в интервала [0 … 200].
  • На третия ред е броят на закупените лалета – цяло число в интервала [0 … 200].
  • На четвъртия ред е посочен сезонът – [Spring, Summer, Autumn, Winter].
  • На петия ред е посочено дали денят е празник – [Y - да / N - не].

Изходни данни

Да се отпечата на конзолата 1 число – цената на цветята, форматирана до втория символ след десетичния знак.

Примерен вход и изход

Вход Изход Обяснения
2
4
8
Spring
Y
46.14 Цена: 2*2.00 + 4*4.10 + 8*2.50 = 40.40 лв.
Празничен ден: 40.40 + 15% = 46.46 лв.
5% намаление за повече от 7 лалета през пролетта: 44.14
Общо цветята са 20 или по-малко: няма намаление
44.14 + 2 за аранжиране = 46.14 лв.
Вход Изход Обяснения
3
10
9
Winter
N
69.39 Цена: 3*3.75 + 10*4.50 + 9*4.15 = 93.60 лв.
Не е празничен ден: няма увеличение
10% намаление за 10 или повече рози през зимата: 84.24
Общо цветята са повече от 20: 20% намаление = 67.392
67.392 + 2 за аранжиране = 69.392 лв.
Вход Изход
10
10
10
Autumn
N
101.20

results matching ""

    No results matching ""