Прочитане на входните данни

Ще вземем броя на числата от конзолата и ще декларираме начални стойности на трите суми.

Тъй като не знаем предварително колко числа ще обработваме, ще си ги взимаме едно по едно в цикъл, който ще се повтори n на брой пъти и ще ги обработваме в тялото на цикъла.

results matching ""

    No results matching ""