Задачи с единичен цикъл

Четвъртата задача на практическия изпит по “Основи на програмирането” включва единичен цикъл с проста логика в него. Нека разгледаме няколко примера.

results matching ""

    No results matching ""