Намиране на най-дългата редица и отпечатване на резултата

Остава да разберем коя от всички редици е най-дълга. Това ще направим с проверка в цикъла дали редицата, в която се намираме в момента, е станала по-дълга от дължината на най-дългата намерена до сега. Целият цикъл ще изглежда така:

Накрая принтираме дължината на най-дългата намерена редица.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/516#7.

results matching ""

    No results matching ""