Определяне на нарастваща редица

Започваме да въртим числата и проверяваме дали настоящото число а е по-голямо от предходното aPrev. Ако това е изпълнено, значи редицата е нарастваща и трябва да увеличим броя ѝ с 1. Това запазваме в променливата, която следи дължината на редицата, в която се намираме в момента, а именно - countCurrentLongest. Ако числото а не е по-голямо от предходното, това означава, че започва нова редица и трябва да стартираме броенето от 1. Накрая, след всички проверки, aPrev става числото, което използваме в момента, и започваме цикъла от начало със следващото въведено а.

Ето и примерна реализация на описания алгоритъм:

results matching ""

    No results matching ""