Определяне дали точката е на линията или извън нея и отпечатване на резултатите

Остава да намерим дали точката е на линията или извън нея. Точката ще се намира на линията винаги, когато тя съвпада с някоя от другите две точки или х координатата ѝ се намира между тях. В противен случай, точката се намира извън линията. След проверката изкарваме едното от двете съобщения, спрямо това коя проверка е удовлетворена.

Накрая принтираме разстоянието, намерено преди това.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/516#2.

results matching ""

    No results matching ""