Насоки и подсказки

За да разберем дали точката е във фигурата, ще разделим фигурата на 2 четириъгълника:

Достатъчно условие е точката да се намира в един от тях, за да се намира във фигурата.

results matching ""

    No results matching ""