Определяне местоположението на точката

Четем от конзолата входните данни:

Ще създадем две променливи, които ще отбелязват дали точката се намира в някой от правоъгълниците.

При отпечатването на съобщението ще проверим дали някоя от променливите е приела стойност true. Достатъчно е само една от тях да е true, за да се намира точката във фигурата.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/516#3.

results matching ""

    No results matching ""