Изчисляване и отпечатване лицето на триъгълника

По познатата ни от училище формула за намиране на лице на триъгълник ще пресметнем лицето. Важно нещо, което трябва да съобразим, е въпреки че на входа получаваме само цели числа, лицето не винаги ще е цяло число. Затова за лицето използваме променлива от тип double. Налага се да конвертираме и дясната страна на уравнението, понеже ако подадем цели числа като параметри на уравнението, резултатът ни също ще е цяло число.

Единственото, което остава, е да отпечатаме лицето на конзолата.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/516#0.

results matching ""

    No results matching ""