Задачи с прости пресмятания

Първата задача на практическия изпит по “Основи на програмирането” обхваща прости пресмятания без проверки и цикли. Нека разгледаме няколко примера:

results matching ""

    No results matching ""