Прочитане на входните данни и изчисляване броя тухли за един курс

Входът е стандартен, като единствено трябва да внимаваме за последователността, в която прочитаме данните.

Пресмятаме колко тухли носят работниците на един курс.

results matching ""

    No results matching ""