Изчисляване и отпечатване на общия брой курсове

Като разделим общия брой на тухлите, пренесени за 1 курс, ще получим броя курсове, необходими за пренасянето им. Трябва да съобразим, че при деление на цели числа се пренебрегва остатъка и се закръгля винаги надолу. За да избегнем това ще конвертираме дясната страна на уравнението към double и ще използваме функцията Math.Ceiling(…), за да закръглим получения резултат винаги нагоре. Когато тухлите могат да се пренесат с точен брой курсове, делението ще връща точно число и няма да има нищо за закръгляне. Съответно, когато не е така, резултатът от делението ще е броя на точните курсове, но с десетична част. Десетичната част ще се закръгли нагоре и така ще се получи нужният 1 курс за оставащите тухли.

Накрая принтираме резултата на конзолата.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/516#1.

results matching ""

    No results matching ""