Задача: пренасяне на тухли

Строителни работници трябва да пренесат общо x тухли. Работниците са w на брой и работят едновременно. Те превозват тухлите в колички, всяка с вместимост m тухли. Напишете програма, която прочита целите числа x, w и m и пресмята колко най-малко курса трябва да направят работниците, за да превозят тухлите.

Вход

От конзолата се четат 3 цели числа (по едно на ред):

  • Броят тухли x се чете от първия ред.
  • Броят работници w се чете от втория ред.
  • Вместимостта на количката m се чете от третия ред.

Всички входни числа са цели и в диапазона [1 … 1000].

Изход

Да се отпечата на конзолата минималният брой курсове, необходими за превозване на тухлите.

Примерен вход и изход

Вход Изход Обяснения
120
2
30
2 Имаме 2 работника, всеки вози по 30 тухли на курс. Общо работниците возят по 60 тухли на курс. За да превозят 120 тухли, са необходими точно 2 курса.
Вход Изход Обяснения
355
3
10
12 Имаме 3 работника, всеки вози по 10 тухли на курс. Общо работниците возят по 30 тухли на курс. За да превозят 355 тухли, са необходими точно 12 курса: 11 пълни курса превозват 330 тухли и последният 12-ти курс пренася последните 25 тухли.
Вход Изход Обяснения
5
12
30
1 Имаме 5 работника, всеки вози по 30 тухли на курс. Общо работниците возят по 150 тухли на курс. За да превозят 5 тухли, е достатъчен само 1 курс (макар и непълен, само с 5 тухли).

results matching ""

    No results matching ""