Практически изпит по “Основи на програмирането”

Курсът "Programing Basics" приключва с практически изпит. Включени са 6 задачи, като ще имате 4 часа, за да ги решите. Всяка от задачите на изпита ще засяга една от изучаваните теми по време на курса. Темите на задачите са както следва:

  • Задача с прости сметки (без проверки)
  • Задача с единична проверка
  • Задача с по-сложни проверки
  • Задача с единичен цикъл
  • Задача с вложени цикли (чертане на фигурка на конзолата)
  • Задача с вложени цикли и по-сложна логика

results matching ""

    No results matching ""