Система за онлайн оценяване (Judge)

Всички изпити и домашни се тестват автоматизирано през онлайн Judge система: https://judge.softuni.bg. За всяка от задачите има открити (нулеви) тестове, които ще ви помогнат да разберете какво се очаква от задачата и да поправите грешките си, както и състезателни тестове, които са скрити и проверяват дали задачата ви работи правилно. В Judge системата се влиза с вашия softuni.bg акаунт.

Как работи тестването в Judge системата? Качвате сорс кода и от менюто под него избирате да се компилира като C# програма. Програмата бива тествана с поредица от тестове, като за всеки успешен тест получавате точки.

results matching ""

    No results matching ""