Реализация за редица от четири числа

Аналогично, остава да реализираме по същия начин вложените цикли и за четири числа. Ще добавим и увеличаване на брояча, който инициализирахме в началото, за да знаем дали съществува такава редица.

Накрая ще проверим дали броячът е равен на 0 и съответно ще принтираме “No” на конзолата, ако е така.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/516#10.

results matching ""

    No results matching ""