Реализация за редица от две числа

Най-лесно ще решим задачата, ако логически я разделим на части. Ако се изисква да изведем всички редици от едно число между a и b, ще го направим с един цикъл, който изкарва всички числа от а до b. Нека помислим как ще стане това с редици от две числа. Отговорът е лесен - ще ползваме вложени цикли.

Можем да тестваме недописаната програма, за да проверим дали е вярна до този момент. Тя трябва да отпечата всички двойки числа i, j, за които i ≤ j.

Тъй като всяко следващо число от редицата трябва да е по-голямо от предишното, вторият цикъл ще се върти от i + 1 (следващото по-голямо число). Съответно, ако не съществува редица от две нарастващи числа (a и b са равни), вторият цикъл няма да се изпълни и няма да се разпечата нищо на конзолата.

results matching ""

    No results matching ""