Изчисляване на лицето на правоъгълниците и отпечатване на резултата

Важното тук е да знаем кои координати кои са, за да можем да изчислим правилно страните на правоъгълника. Сега трябва да намерим лицето на правоъгълника и да направим проверка дали то е по-голямо или равно на m. Едната страна ще е разликата между left и right, а другата - между top и bottom. Тъй като координатите може да са отрицателни, ще ползваме абсолютни стойности. Отново добавяме и брояча в цикъла, като броим само четириъгълниците, които изписваме. Важно е да забележим, че поредността на изписване е left, top, right, bottom, тъй като така е зададено в условието.

Накрая принтираме “No”, ако не съществуват такива правоъгълници.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/516#11.

results matching ""

    No results matching ""