Добавяне на звездичките в центъра на правоъгълника

Сега остава в тялото на цикъла да добавим и звездичките. Ще направим проверка дали сме на средния ред. Ако сме на средния, ще рисуваме реда заедно със звездичките, ако не - ще рисуваме нормален ред. Редът със звездичките има n - 2 празни места (n е половината дължина и махаме звездичката и процента), две звезди и отново n - 2 празни места. Двата процента в началото и в края на реда си ги оставяме извън проверката.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/516#9.

results matching ""

    No results matching ""