Отпечатване на долната част на диаманта

За да изрисуваме долната част на диаманта, трябва да обърнем горната на обратно. Ще броим от n - 1, тъй като ако започнем от n, ще изрисуваме средния ред два пъти. Не забравяйте да смените стъпката от ++ на --.

Ето го и кода за начертаване на долната част на диаманта:

Остава да си сглобим цялата програма като първо четем входа, печатаме горната част на диаманта и след него и долната част на диаманта.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/516#8.

results matching ""

    No results matching ""