Прибавяне на 5 дни

Увеличаваме деня с 5.

Проверяваме дали денят не е станал по-голям от броя дни, които има в съответния месец. Ако това е така, трябва да извадим дните от месеца от получения ден, за да получим нашият ден на кой ден от следващия месец съответства.

След като сме минали в следващия месец, това трябва да се отбележи, като увеличим първоначално зададения с 1. Трябва да проверим, дали той не е станал по-голям от 12 и ако е така, да коригираме. Тъй като няма как да прескочим повече от един месец, когато увеличаваме с 5 дни, долната проверка е достатъчна.

results matching ""

    No results matching ""