Задачи с по-сложни проверки

Третата задача на практическия изпит по “Основи на програмирането” включва няколко вложени проверки съчетани с прости пресмятания. Нека разгледаме няколко примера.

results matching ""

    No results matching ""