Знаете ли, че…?

  • Можем да дефинираме for цикъл с променлива от тип char:

  • Можем да прочетем променлива от тип char от конзолата със следната конструкция:

  • Можем да обърнем главен символ към малък, използвайки вградена функция в C#:

  • При прочит на символи от конзолата, директно можем да преобразуваме главни към малки букви, обединявайки горните два реда:

results matching ""

    No results matching ""